Potulice: Z wizytą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

O wyzwaniach jakie stoją przed funkcjonariuszami Służby Więziennej usłyszeli studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach zaprezentowali procedurę kwalifikacyjną i podzielili się doświadczeniami zza więziennego muru.

Kreowanie przyszłości

Podjęcie decyzji o kierunku ścieżki zawodowej stanowi nie lada wyzwanie. Czy wstąpienie w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna to ciekawy wybór? Jakie cechy osobowości i predyspozycje są niezbędne do pełnienia służby i realizacji głównych zadań stojących przed funkcjonariuszami? Jak wygląda ścieżka rozwoju? Co kryje się za potulickim murem? To tylko wybrane zagadnienia na które mieli okazję poznać odpowiedź studenci pedagogiki resocjalizacyjnej, którzy już niebawem będą określać siebie mianem absolwentów.

SW-UKW

Ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach oraz ppor. Rafał Kwaśniewski, wychowawca działu penitencjarnego podczas spotkania ze studentami zaprezentowali pracę w formacji mundurowej „od wewnątrz”. Organizatorem spotkania z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy była Pani dr Monika Gołembowska, która umożliwiła studentom skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas zajęć z wiedzą praktyczną reprezentowaną przez funkcjonariuszy SW.

Teoria – praktyka

Niektórzy studenci posiadają już swoje pierwsze doświadczenia w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Niektórzy z nich mieli możliwość odbycia praktyk studenckich, prowadzenia zajęć dla więźniów w różnych obszarach czy też zobaczenia jak funkcjonuje jednostka penitencjarna poprzez zorganizowane wizyty w wybranych zakładach karnych/aresztach śledczych. Studenci od początku studiów gromadzą wiedzę w obszarze psychospołecznych problemów niedostosowania społecznego demoralizacji, zachowań ryzykowanych czy uzależnień. Tworzą projekty i programy resocjalizacyjne przygotowując się do pracy praktycznej przy wykorzystaniu zasobów wiedzy teoretycznej.

Więzienny wychowawca

Prezentując Służbę Więzienną jako potencjalne miejsce pracy przy uwzględnieniu naszych odbiorców omówiliśmy zadania jakie stoją przed wychowawcą działu penitencjarnego. Kim jest? Jakie są jego główne obowiązki? Z czym musi się mierzyć podczas więziennej codzienności?

Dal zainteresowanych odsyłamy do obejrzenia odcinka programu Zamknięty Świat, realizowanego przez TVP Bydgoszcz, który przedstawia urywek pracy wychowawcy.

Link do programu: Zamknięty Świat

Zakład karny jako potencjalne miejsce pracy

Zakład Karny funkcjonuje na różnych wymiarach i płaszczyznach, realizacja podstawowych zadań jakie stoją przed Służbą Więzienną nie stanowi jedynych obszarów działalności jednostki penitencjarnej. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy wiele działów: dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także dwa oddziały terapeutyczne – dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Noszenie munduru nie musi oznaczać jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji. Zakres powierzonych obowiązków w poszczególnych działach może się znacznie różnić, a nawet niekoniecznie zazębiać. Pozwala to na systematyczny rozwój posiadanych umiejętności w przypadku elastyczności funkcjonariusza i jego otwartości na nowe wyzwania.

Rekrutacja

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

Tekst/ grafika: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber