Potulice: (Zde)maskowani. Dzielimy się dobrem. COVID-19

250

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga potuliccy funkcjonariusze przekazali 450 sztuk maseczek ochronnych do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Pomimo, iż obowiązek noszenia maseczek został poluzowany, to są miejsca, w których są one niezbędne. Nadal konieczna jest szczególna ostrożność.

Programy resocjalizacyjne

Szycie maseczek ochronnych odbywa się zarówno na terenie Zakładu Karnego w Potulicach jak i Oddziału Zewnętrznego potulickiej jednostki w ramach prowadzonych programów resocjalizacji. Skazani chętnie zaangażowali się w tą formę działań i sprawnie szlifowali swoje umiejętnosci krawieckie.

Dzielimy się dobrem!

Przekazane dziś maseczki zostaną finalnie rozdysponowane do:

  • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią – 350 sztuk
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie – 100 sztuk.

Łącznie powstało około 2000 maseczek! Choć do głównych zadań Służby Więziennej należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo obywateli poprzez izolację sprawców przestępstw, to prowadząc szereg wielowymiarowych działań wobec osób pozbawionych wolności możemy także wspierać lokalną społeczność. Ma to ogromne znaczenie w prowadzonych oddziaływaniach wobec skazanych i finalnie przyczynia się do wzbudzania empatycznego postrzegania drugiego człowieka, budowania zasobów osobistych oraz uczenia prospołecznych postaw tak istotnych w optymalnym powrocie do życia w społeczeństwie po opuszczeniu murów więziennych.

Wszystkim życzymy zdrowia!

tekst/ zdjęcia: chor. Justyna Sejdowska