Powiat Nakielski pomaga w walce z koronawirusem

Pakiety materiałów i środków ochrony osobistej trafiły do szpitala, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zakupiło materiały i środki ochrony osobistej, które na bieżąco są przekazywane do działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2. Do tej pory zakupiono: ok. 150 litrów płynów dezynfekcyjnych do rąk, ok. 18 tys. rękawiczek ochronnych, ok. 4 tys. maseczek ochronnych, 100 przyłbic, 50 kombinezonów ochronnych oraz ok. 50 gogli ochronnych.

Materiały i środki do tej pory przekazano m.in. szpitalom w Nakle i Szubinie, Domowi Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Samostrzelu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie, szkołom oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. W ostatnim czasie do Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie trafiło 1000 rękawiczek ochronnych, 400 maseczek ochronnych medycznych, 20 przyłbic oraz 20 kombinezonów ochronnych.

Tego nie może zabraknąć. Ze środków na zarządzanie kryzysowe zostaną zakupione kolejne pakiety ochrony osobistej, które w miarę potrzeb będą przekazywane do jednostek potrzebujących wsparcia  – informuje Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski.

Zakupiono ponadto częściowo pościel, środki czyszczące i higieniczne na potrzeby kawarantany zbiorowej w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. Nie należy zapominać o zakupie wspólnie z gminą Nakło nad Notecią ambulansu dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie za 370.000,00 złotych (po 185.000,00 zł)

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią