Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze już wkrótce !

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, działające na terenie powiatu nakielskiego już 9 września 2023 r. zmierzą się w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Do udziału w zmaganiach – zgodnie z Regulaminem – uprawnionych jest 35 drużyn: zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz zwycięzcy zawodów gminnych eliminacyjnych. Ostatecznie w szranki na szubińskim stadionie stanie więc 18 MDP oraz 17 OSP.

Rywalizacja odbywać się będzie w sześciu kategoriach:

– grupa I MDP (12-15 lat) dziewcząt,

– grupa I MDP (12-15 lat) chłopców,

– grupa II MDP (16-18 lat) dziewcząt,

– grupa II MDP (16-18 lat) chłopców,

– grupa C kobiet,

– grupa A mężczyzn.

Zaplanowane konkurencje to sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Zawody Sportowo-Pożarnicze są bowiem istotnym elementem przygotowania i weryfikacji gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych na co dzień. Ich celem jest także promocja aktywności lokalnych OSP, w szczególności wśród młodego pokolenia. Do aktywnego włączenia się w rywalizację drużyn, w roli kibiców, zaproszeni są wszyscy mieszkańcy powiatu nakielskiego. Początek Zawodów o godz. 9.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Odprawa przed wrześniowymi zmaganiami odbędzie się 4 września br. o godz. 14.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przy współudziale organizacyjnym Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie. Zawody organizowane są w ramach projektu „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miejsce Zawodów dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wydarzenia, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

Harmonogram Zawodów:

– godz. 8.00 – 8.15 – przyjazd drużyn,

– godz. 8.15 – 8.30 – zgłaszanie drużyn w sekretariacie zawodów,

– godz. 8.30 – 8.45 – przygotowanie sprzętu do zawodów,

– godz. 8.45 – zbiórka,

– godz. 9.00 – wprowadzenie uczestników i otwarcie zawodów,

– godz. 9.15 – 10.45 – przeprowadzenie konkurencji – sztafeta pożarnicza,

– godz. 10.45 – 12.45 – przeprowadzenie konkurencji – ćwiczenie bojowe,

– godz. 13.00 – 13.30 – zakończenie, w tym wręczenie nagród.

Regulamin Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2023 dostępny na stronie  www.krajna-paluki.cna.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią