Powiatowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PSL odbył się w Sadkach

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jesteśmy już po 5 zjazdach we wszystkich gminach powiatu nakielskiego. W niedzielę 26 września 2021 r. w Sadkach  wyłonieni na nich delegaci spotkali się na Powiatowym Zjeździe Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozpoczął się on  mszą  świętą w kościele św. Wojciecha, odprawioną przez ks. proboszcza Witolda Korowajczyka. W spotkaniu uczestniczyło prawie 60 delegatów i zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Dariusz Kurzawa i pani Klaudia Śmigielska-Skutecka, prezes bydgoskiej organizacji grodzkiej.

Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu Roty i uczczeniu minutą ciszy zmarłych w ostatnich latach członków PSL, m.in. Jana Adamskiego i Antoniego Domka, głos zabrał przedstawiciel parlamentu. Dariusz Kurzawa przekazał informacje o bieżącej sytuacji w polityce krajowej i zadeklarował systematyczne spotkania w powiecie nakielskim. Przewodniczącym niedzielnego posiedzenia wybrana została Anna Jarecka, a sekretarzem Marta Lewandowska. Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nakle Tomasz Miłowski (wicestarosta nakielski) złożył obszerne sprawozdanie z prac tego gremium w okresie ostatnich 5 lat wzbogacając je prezentacją multimedialną.  Sprawozdanie z pracy Powiatowej Komisji Rewizyjnej złożył Henryk Pawlus. Obecni na sali udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem powiatowej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nakle na następną kadencję został Tomasz Miłowski.  Nowy Zarząd Powiatowy stanowią: prezes Tomasz Miłowski, prezesi gminni: Anna Borkowska (Kcynia), Tomasz Wachowiak (Szubin), Adam Łoboda (Mrocza), Jacek Smażyk (Sadki), radni powiatowi Ryszard Bagnerowski i Jacek Książek, a ponadto: Gwidon Bembnista, Małgorzata Dybalska, Anna Jarecka, Hilary Hek, Tomasz Bagnerowski, Danuta Rudzka, Piotr Rusin, Waldemar Kaczmarek, Jarosław Okonek, Radosław Mrugowski, Józef Wieczorek, Piotr Tomaszewski, Tomasz Krakowski, Leszek Jurek i Jacek Mierwa. Powiatowa Komisja Rewizyjna nowej kadencji to: Jadwiga Ciemka, Jan Nyka, Monika Malak, Krzysztof Tomaszewski i Krzysztof Łukaszewicz.  Uczestnicy zebrania wybrali również 15 delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL, który odbędzie się w Brodnicy 24 października bieżącego roku. Na przełom  grudnia i stycznia zaplanowano Kongres PSL, na którym ludowców z powiatu nakielskiego reprezentować będą Tomasz Miłowski i Anna Borkowska. Powiatowy Zjazd PSL w Nakle przyjął cały szereg uchwał i wniosków, które przedstawione zostaną w kolejnej informacji z działalności Stronnictwa w powiecie nakielskim.

materiał: Zarząd Powiatowy PSL w Nakle nad Notecią