Powołano Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 2 lipca 2019 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pana Piotra Całbeckiego, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Kierzka, i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Wiesław Czarnecki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.

W skład Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO weszło 29 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan prof. dr hab. Franciszek Rudnicki – emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a zastępcami zostali: Pani Beata Kaliska – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie i Pan Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Pełny skład nowo powołanego Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Chrząstowie ( www.chrzastowo.coboru.pl) .

W trakcie posiedzenia dokonano również ustaleń dotyczących doborów odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO w sezonie 2019/2020.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych