Powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2023

Dzisiaj, 12 lutego 2020 roku Tadeusz Sobol – starosta nakielski wręczył akty powołania w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję 2020-2023. W skład Rady zostali powołani: Justyna Trelińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Katarzyna Nowak z Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Twój Przyjaciel”, Beata Kołodziejczak – wiceprezes Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Nakle nad Notecią, Izabela Dyks z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Marian Olszyński z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Akty zostały wręczone w obecności: Tomasza Miłowskiego – wicestarosty, Marka Durałka – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Piotra Hemmerlinga – zastępcy dyrektora PCPR, Przemysława Ulatowskiego – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań dotychczasowym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Magdalena Stepka