Powstał Kongres Polskiego Biznesu

W poniedziałek 23 marca 2020 roku o godzinie 9:00 ogłoszono powstanie Kongresu Polskiego Biznesu, organizacji zrzeszającej pracodawców i przedsiębiorców. Prezesem Kongresu został Sławomir Mentzen (dr nauk ekonomicznych z Torunia), a wiceprezesem Marcin Sypniewski (prawnik i przedsiębiorca).

Kongres pomimo niesprzyjających okoliczności rozwija się dynamicznie i przystąpiło do niego już około 200 firm z całej Polski. Jak mówi Marcin Sypniewski, wiceprezes Kongresu: Polska gospodarka była chora już przed pandemią koronawirusa. Polscy przedsiębiorcy są przygnieceni ciężarami podatkowymi i biurokracją. Walka z pandemią tylko te wszystkie problemy pogłębiła i stoimy u progu największej katastrofy gospodarczej od 1989 roku. Tysiące ludzi straci pracę, tysiące osób będzie musiało zamknąć swoje firmy i stracić źródło utrzymania.

Jak zapowiadają założyciele Kongres Polskiego Biznesu, nie pozwoli, by ekonomiczne skutki nadchodzącego kryzysu spadły głównie na właścicieli firm. Będzie walczyć o ich dobre imię i sprzyjające rozwojowi warunki działalności, czyli takie, w których biurokracji, ciężarów podatkowych i domniemania winy jest dużo mniej, a nie więcej. Działania rządu w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem są zbyt łagodne, rząd nie dostrzega skali zagrożenia dla gospodarki i polskich przedsiębiorców. Kongres Polskiego Biznesu uważa za niezbędne między innymi w chwili obecnej zawieszenie płatności składek, likwidację ciężarów biurokratycznych i uwolnienie gospodarki, zaś docelowo budowę w Polsce najbardziej konkurencyjnej i wolnorynkowej gospodarki na świecie.W obecnej chwili Kongres skupi się na pomocy przedsiębiorcom w skorzystaniu ze środków pomocowych zapowiadanych przez rząd oraz na walce o realne zapobieżenie katastrofie gospodarczej.

Więcej o genezie Kongresu opowiedział jego prezes dr Sławomir Mentzen:
„Jesienią 2019 roku pojawił się pomysł założenia organizacji zrzeszającej polskich przedsiębiorców, mającej walczyć o uwolnienie polskiej przedsiębiorczości spod istniejących obecnie tysięcy regulacji, setek opłat i podatków oraz setek tysięcy urzędników i polityków. Zacząłem konsultować to ze znajomymi przedsiębiorcami. Gdy ludzie tacy jak Kamil Cebulski, Marcin Sypniewski czy Dariusz Szumiło zareagowali entuzjastycznie i zgodzili się zostać założycielami związku, byłem pewien, że muszę iść w tym kierunku. (…) Niestety przez koronawirusa nic z tego nie wyjdzie. W pierwszej chwili chciałem przełożyć wszystko na jesień. Poczekać aż wirus się uspokoi, żeby spokojnie ruszyć z projektem. Szybko jednak porzuciłem tę myśl. Kongres Polskiego Biznesu na pomagać przedsiębiorcom w walce z opresyjnym państwem, ma wpływać na kształt debaty publicznej, ma aktywizować przedsiębiorców i pomagać im walczyć o ich prawa. Teraz, niestety, jest to tak pilne jak nigdy wcześniej.”

Kongres Polskiego Biznesu