Pożegnanie ze służbą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały

Wczoraj, 14 lutego 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała zameldował Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilowi Bracha o zdaniu obowiązków na stanowisku. W związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej szef kujawsko-pomorskich policjantów, po czterech latach dowodzenia naszym garnizonem, odchodzi ze służby.

Komendant insp. Paweł Spychała rozpoczął służbę w Policji 1 sierpnia 1991 roku. Podczas swojej służby związany był z województwem kujawsko-pomorskim, jednak w roku 2007 życie zawodowe powiodło go na niespełna rok do Małopolski, aby pełnić tam obowiązki służbowe na stanowisku kierowniczym w krakowskim Zarządzie ówczesnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. 15 maja 2008 roku, wracając w rodzinne strony, objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. 3 lata później insp. Paweł Spychała został Naczelnikiem bydgoskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Zaangażowanie i niezawodność w służbie dostrzeżone zostały przez Komendanta Głównego Policji, który to w lutym 2016 roku mianował go Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Za swoje oddanie w służbie, wiedzę i nieocenioną skuteczność  w działaniach wyróżniony został złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości m.in. Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, Księdza Biskupa Jana Tyrawy oraz przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją, a także Żony Komendanta, odchodzący w stan spoczynku Szef kujawsko-pomorskiego garnizonu usłyszał pod swoim adresem słowa podziękowań i gratulacji.

W imieniu kadry kujawsko-pomorskiej policji oraz policjantów i pracowników głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszcz insp. Mirosław Elszkowski, który podziękował ze ostatnie cztery lata współpracy.

Na zakończenie uroczystości, zaproszeni goście i współpracownicy insp. Pawła Spychały podziękowali za ostatnie lata służby.

źródło: KWP Bydgoszcz