Prelekcja o Miejscach Pamięci Narodowej na Cmentarzu w Szubinie, warta honorowa oraz zapalenie symbolicznych zniczy

Dnia 23 października 2019 roku uczniowie i kadeci grupy wojskowej klasy Technikum Ia na czele z dowódcą kadetem Aleksandrem Schmidtem z Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, w ramach zajęć z edukacji wojskowej odwiedzili wraz z nauczycielem mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim miejsca szczególne dla każdego mieszkańca Szubina oraz Polaka. Po wymarszu w kolumnie dwójkowej ze szkoły, skierowaliśmy się na Cmentarz parafialny przy ul. Nakielskiej.

Lekcja patriotyzmu na Cmentarzu składała się z takich elementów jak, prelekcja o miejscu przedstawiona przez uczniów, wystawienie warty honorowej, uczczenie minutą ciszy pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców oraz zapalenie symbolicznego znicza.

Pierwszym etapem naszej edukacji historyczno-ceremonialnej na cmentarzu była kwatera żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939r. Jest to pięć mogił: ppor. Wincentego Górskiego (zginął 20 września 1939r. w obronie miasta Szubin), Piotra Błachuty (żołnierz kampanii wrześniowej, zmarł 21 marca 1940r., na skutek zadanych mu tortur), Jana Romańczuka (jeniec wojenny, zmarł 21 marca 1940r. na skutek zadanych tortur), Jana Kowalskiego (jeńca wojennego, zmarł 24 marca 1940r. na skutek zadanych mu tortur) oraz grób nieznanego żołnierza. W 1940r. utworzono w Szubinie obóz dla podoficerów, polskich jeńców wojennych z czasów kampanii wrześniowej 1939 r. – Stalag 64. W lipcu 1940r. część z nich zwolniono do domów, a pozostałych wysłano na roboty do Rzeszy. Jak twierdzą naoczni świadkowie straż obozowa traktowała swoich podopiecznych bardzo brutalnie. Wielu z nich zostało bezpośrednio zamordowanych lub też zmarło na skutek tortur zadanych w obozie. Informację o Kwaterze przygotowała kadetka Klaudia Berdowska.

Drugim etapem pobytu na Cmentarzu był Pomnik – Mogiła Zbiorowa Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Pomnik i mogiła zbiorowa ofiar zbrodni hitlerowskich dokonanych w latach 1939-1945. W obecności uczniów „mundurowych” na posterunku honorowym, po uczczeniu minutą ciszy pamięci poległych złożono kolejny symboliczny znicz. Z kolei z informacją o tym  miejscu uczniowie zostali zapoznani z historią i nazwiskami bohaterów przez kadetkę Izę Grycza. Po chwilach zadumy na tym zakończyliśmy tę „żywą” lekcję patriotyzmu i pamięci o naszych przodkach, którzy Polegli w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Dodatkowo w dniu 1 listopada delegacja uczniów kadetów z w/w klasy zgłosiła akces, zgłaszając się na ochotnika do pełnienia warty honorową przy mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939r. oraz Pomniku – Mogile Zbiorowej Ofiar Zbrodni Hitlerowskich.

Zespół ds. Promocji Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie