Prof. Jan Czochralski patronem placu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Rada Miasta Torunia zdecydowała, że plac przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie nosił nazwę „Plac im. prof. Jana Czochralskiego”.

Prof. Jan Czochralski (1885-1953) zasłynął jako wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później „metodą Czochralskiego”, która zrewolucjonizowała produkcję w przemyśle elektronicznym, szczególnie układów scalonych.

Nie do przecenienia jest też jego wkład w dziedzinę, którą się zajmował. Stąd też liczne dowody uznania dla najczęściej cytowanego polskiego naukowca nie mogą dziwić. W 2009 roku Poczta Polska wydała znaczki z jego podobizną. Sejm ustanowił rok 2013 jego rokiem, a niedawno pojawił się komiks pt. „Jan Czochralski. Człowiek, który zmienił świat”. Teraz również nasze miasto upamiętni wybitnego chemika urodzonego na terenie dzisiejszego powiatu nakielskiego w Kcyni.

Po raz pierwszy z inicjatywną nazwania jednej z toruńskich ulic imieniem prof. Jana Czochralskiego wystąpił w 2015 roku rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. Andrzej Tretyn. Wówczas z powodu braku wydzielonych ulic nie została ona uwzględniona.

Jednak kolejna próba zainicjowana przez prof. dr hab. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK okazała się skuteczna. Rada Programowa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przygotowała wniosek, który uzyskał wsparcie Toruńskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum i Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego, działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

– Postać profesora Jana Czochralskiego znakomicie wpisuje się w działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy a nadanie nazwy placu na parkingu imienia słynnego uczonego będzie znakomitym podkreśleniem jego wybitnego wkładu dla światowej nauki” – czytamy we wniosku Rady Programowej CNMW.

Uchwała w sprawie nadania nazwy została podjęta przez Radę Miasta Torunia w dniu 25 lipca 2019 roku.

(Arkadiusz Kobyliński) – ototoruń