Profilaktyka skierowana do Seniorów

Nakielska policjantka spotkała się z Seniorami w Domu Dziennego Pobytu w Paterku. Mundurowa mówiła o różnych metodach działania oszustów i nie tylko. Słuchacze z uwagą wysłuchali policyjnych rad.  

Seniorzy to grupa społeczna najbardziej narażona na różnego rodzaju oszustwa. Przestępcy często wykorzystują łatwowierność osób w podeszłym wieku i okradają ich z oszczędności gromadzonych przez wiele lat. Jedynie skuteczna profilaktyka i uświadamianie Seniorom zagrożeń może uchronić ich przed przestępcami. Z tę myślą policjanci z nakielskiej komendy powiatowej organizują różnego rodzaju spotkania z osobami zagrożonymi przestępstwami.  

W ostatnich dniach tego typu pogadankę przeprowadziła w Domu Dziennego Pobytu w Paterku mł. asp. Zofia Wrzeszcz.  

Seniorzy dowiedzieli się wiele na temat metod działania oszustów. Mowa była o przestępstwach na tzw.: „wnuczka” i „policjanta”. Funkcjonariuszka przestrzegała też przed niezapowiedzianymi wizytami osób podających się za urzędników i pracowników różnego rodzaju instytucji typu wodociągi, zakłady energetyki, spółdzielnia mieszkaniowa itp. Mł. asp. Zofia Wrzeszcz prosiła o zachowanie czujności i omówiła jak w sytuacji, kiedy ktoś podejrzany zwróci się o pieniądze, należy się zachować.

Policjantka podczas spotkania promowała też tzw.: „Kopertę życia”, która zawiera bardzo ważne informacje dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Seniorzy z uwagą wysłuchali prelekcji, a przekazana im wiedza będzie z pewnością będzie przydatna.

podkom. Justyna Andrzejewska – Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią