Promesy dla powiatu nakielskiego i gminy Nakło nad Notecią na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kolejne promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczył dziś przedstawicielom samorządów Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Łącznie na sześć inwestycji przyznano blisko 9.850.000 zł rządowego dofinansowania. W uroczystości wręczenie promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Piotr Król.

Jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz:

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mogli wręczać promesy dla terenów zniszczonych podczas nawałnicy, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku. Myślę, że strona rządowa, ale również samorządowa, zdały wówczas egzamin. Cieszę się, że jako Wojewoda Kujawsko-Pomorski przez te ostatnie dwa lata mogłem z państwem współpracować i pomagać mieszkańcom, którzy potrzebowali tej pomocy, ale również instytucjom, w tym przede wszystkim samorządom. Cieszę się, że potrafimy przeobrazić ten trudny moment w sukces. – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Całkowita kwota przekazana w latach 2016 – 2019  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły teren województwa kujawsko-pomorskiego oraz na działania zapobiegawcze w obszarze ochrony przeciwpowodziowej  wyniosła  ponad 163 mln zł.

W bieżącym roku wsparcie Rządu RP dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi  łącznie 52.667.366 zł.  Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa – 31.680.000 zł, oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 20.987.366 zł.

Warto przypomnieć, że dzięki wsparciu Rządu w maju bieżącego roku, w tutejszym urzędzie, przekazano środki w kwocie ponad 42 mln zł, które trafiły do powiatów i gmin naszego województwa, to w efekcie – 25 promes na realizację ponad  60 zgłoszonych zadań.

Dzisiaj wręczono kolejne 6 promes na kwotę 9,8  mln zł, dzięki czemu pula środków przekazanych przez rząd wzrasta do 52 mln .

Beneficjentami obecnego rozdania są m.in.: Powiat Nakielski – 2.450.000 zł na odbudowę drogi powiatowej Sadki – Samostrzel – Gromadno, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią – 800.000 na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Karnówko. Promesy z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego odebrali: Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski i Krzysztof Błoński – zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią.

źródło: KPUW