Przebudowa budynku w Szubinie na cele świetlicy zakończona

W 2019 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”. Wykonawcą robót była firma TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w miejscowości Ryczywół. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 919 000,00 zł brutto.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • przebudowę budynku,
 • docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, stropodachu,
 • wykonanie elewacji budynku,
 • wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej, montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • położenie płytek gresowych na podłogach,
 • malowanie ścian,
 • wymianę ogrodzenia działki wraz z podmurówką,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

W 2020 r. budynek wyposażony zostanie w meble i sprzęt elektroniczny. Zmodernizowany budynek służył będzie jako świetlica, w której odbywały się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Przeprowadzona inwestycja, a także wyposażenie budynku dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 991 887,05 zł.

Przemysław Owczarzak – UM Szubin