Przebudowa chodnika w Dźwiersznie

W Dźwiersznie Wielkim trwają obecnie prace w ramach zadania Wielkopolskiego Zarządu Dróg pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Dźwierszno Wielkie str. prawa”, polegające na przebudowie ok. 400 mb chodnika.

Realizacja zadania jest wynikiem wielokrotnych próśb Burmistrza Łobżenicy, władz samorządowych oraz sołtysa Dźwierszna o naprawienie dotychczasowego ciągu, którego stan coraz bardziej się pogarszał.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę ok. 230 000 zł.

Anna M. Nowak – UM Łobżenica