Przebudowa drogi Tur – Brzózki zakończona

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki. Wykonawcą prac było konsorcjum bydgoskich firm: lider konsorcjum Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp. k oraz członek konsorcjum Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 986 mb oraz budowa chodnika z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 682 047,96 zł brutto.

Inwestycja dofinansowana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 541 348,00 zł.

Przemysław Owczarzak – UM Szubin