Przebudowa drogi Tur – Brzózki

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390”. Wykonawcą robót jest konsorcjum bydgoskich firm: lider konsorcjum Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp. k oraz członek konsorcjum Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

Koszt zadania wyniesie 682 047,96 zł brutto. Roboty planuje się zakończyć do 31 października br. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi o długości 986 m oraz budowa chodnika o długości 750 m.

Zadanie dofinansowane jest w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 541 348,00 zł z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 r.

Przemysław Owczarzak – UM Szubin