Przebudowa ul. Rzecznej oraz remont mostów na ul. Rzecznej, w Koziej Górze Krajeńskiej i w Orzelskim Młynie

W dniu 03.10.2019r  Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał kolejną umowę  dotyczącą realizacji zadania pn.„Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr G090724C  w ciągu ulicy Rzecznej wraz z remontem znajdującego się w jej ciągu mostu. Ponadto w dniu 7.10.2019 r. podpisane zostały następne umowy w ramach „Przebudowy, odbudowy mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” na realizację Remontu mostu w Koziej Górze Krajeńskiej nr JNI 01026808 w ciągu drogi gminnej nr 090157C oraz Remontu mostu w Orzelskim Młynie , nr JNI 01026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C.  Wykonawcą przedsięwzięć jest  P.P.U.H. „HURT – TRANS KAWIKO” Władysław Szyling. Wartość  zadań  w kwocie brutto to odpowiednio  621.463,10 zł., 56.997,36 zł. i 107.960,91 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana  przebudowa ul. Rzecznej wraz z remontem mostu. Ulica otrzyma nawierzchnię z kostki brukowej, zostanie utwardzone pobocze oraz wykonane jej odwodnienia, na moście zostaną uzupełnione wszelkie ubytki, wymienione elementy łączące płytę z drogą, wzmocniona płyta mostu i wykonane nowe bariery ochronne.  Na mostach w Koziej Górze Krajeńskiej i w Orzelskim Młynie  przewidziane są prace remontowo-odtworzeniowe polegające na  naprawie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych przęseł i przyczółków oraz montaż barier ochronnych. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 02.12.2019r.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza