Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy

Dobiegają końca prace budowlane polegające na przebudowie ulicy Nakielskiej w Mroczy. W chwili obecnej wykonywane są roboty wykończeniowe związane z budową ścieżki rowerowej oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z masy bitumicznej. Do końca realizacji inwestycji zamontowane zostaną bariery ochronne, zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 713 627,00 zł stanowiącej 47,68% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 8 lipca 2019r. Prace, których zakończenie planowane jest w dniu 29 września 2019r., wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 934m. Poza ułożeniem warstwy ścieralnej przebudowie ulegną chodniki. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, zatoki postojowe. Trzy przejścia dla pieszych w obrębie przebudowywanej ulicy zostaną oświetlone za pomocą lamp zasilanych fotowoltaicznie.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza