Przedstawiciele powiatu nakielskiego na Kongresie PSL

W sobotę 4 grudnia 2021 r. w Hilton Hotel w Warszawie odbywał się XIII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród tysiąca delegatów i gości byli przedstawiciele Stronnictwa z powiatu nakielskiego: delegaci Tomasz Miłowski (prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nakle, wicestarosta nakielski), Anna Borkowska (prezes Zarządu Gminnego PSL w Kcyni) oraz Adam Łoboda (prezes ZG PSL w Mroczy), a także goście: Stanisława Tamborska, Jadwiga Ciemka i Hilary Hek. W wyniku tajnych wyborów prezesem PSL na nową kadencję został Władysław Kosiniak-Kamysz – 742 głosy. Kontrkandydat Stefan Krajewski otrzymał 87 głosów. Przewodniczącym 130-osobowej Rady Naczelnej został Waldemar Pawlak (kontrkandydatami byli: Andrzej Grzyb, Piotr Zgorzelski i Dariusz Klimczak). Nowy prezes w swoich wystąpieniach mówił m.in: o konieczności utworzenia Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zapowiedział wprowadzenie „hamulca podatkowego”, o Covidzie, który obnażył słabości w ochronie zdrowia, mówił o konieczności obrony polskiego samorządu krytykując reguły przyznawania dotacji samorządom, skrytykował zabieranie kompetencji i środków samorządom, zapowiedział „konstytucję samorządową” i fundusz rozwojowy, który nie będzie dzielony uznaniowo, a także szkołę wolną od jakichkolwiek wpływów politycznych. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił również o stawianiu na energię odnawialną, fotowoltaikę, energię z gazu, energię wodną, bo niemożliwe jest szybkie zamykanie kopalni. Apelował do rządu, by nie proponował żadnych ustaw skłócających nas z USA i Unią Europejską. „Polskę dzisiaj trzeba pozszywać” i zmienić „zatrute relacje między Polakami”. Podczas Kongresu mogliśmy podziękować  prezesowi PSL,  posłom i europosłom za ich działalność, wręczyć drobne, specjalnie przygotowane upominki  oraz przekazać wnioski dotyczące spraw powiatu.

materiał: Zarząd Powiatowy PSL w Nakle nad Notecią