Przedstawiciele Związku Strzeleckiego z Nakła oddali honorowo krew

W dniu 6 maja 2020 roku przedstawiciele nakielskich Strzelców oddali honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dziękujemy druż. ZS Adamowi Diewałtowskiemu i strz. ZS Hubertowi Urbanowiczowi za tak cenny dar w czasach pandemii koronawirusa.

materiał: chor. ZS Sławomir Polaków