Przeszłość buduje naszą tożsamość i przyszłość

W Lubiczu Górnym w powiecie toruńskim powstanie centrum wieloetnicznej kultury i tradycji dawnego pogranicza – dedykowane kulturze żydowskiej nowoczesne muzeum, będące prowadzącym działalność naukową i wydawniczą ośrodkiem dialogu międzykulturowego, a także miejscem integracji społecznej i edukacji historycznej. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś (4 marca) marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Karol Krajewski, starosta toruński Marek Olszewski i wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala.

– Historia i tradycja naszych ziem jest wielokulturowa, wielonarodowa. Lubicz, zamieszkały przed wojną również przez Żydów, którzy stanowili wówczas niemal połowę jego mieszkańców, położony na dawnej granicy zaborów rosyjskiego i pruskiego, jest miejscem łączącym pięć żywiołów narodowych, pięć kultur, które odcisnęły piętno na lokalnej tradycji. Ta piękna inicjatywa jest też odpowiedzią na stawiane nam Polakom zarzuty nietolerancji i ksenofobii. My na Pomorzu i Kujawach jesteśmy otwarci, jesteśmy dumni ze swojej historii i tradycji, którą odziedziczyliśmy. Ważne by przenieść tę tradycję w przyszłość, bo ona buduje naszą tożsamość – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki.

W ceremonii podpisania listu intencyjnego, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim, uczestniczył poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący rady programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, który jest też jednym z inicjatorów powstania ośrodka. Gościem uroczystości był wicewojewoda Józef Ramlau.

Według założeń, muzeum zainstaluje się w dawnym spichrzu należącym przed wojną do jednego z prominentnych członków lokalnej wspólnoty żydowskiej. Obiekt ten, co oczywiste, wymagał będzie w tym celu kapitalnego remontu adaptacyjnego. Centrum powinno powstać w 2-3 lata. Jak podkreślił gospodarz województwa, w tym projekcie ważne są nie tylko pieniądze na tę inwestycję, ale także ludzie, fachowcy i pasjonaci, którzy będą potrafili uczynić lubicki ośrodek miejscem interesującym i tętniącym życiem. W ramach swojej misji będzie się on zajmować m.in. badaniami naukowymi i działalnością wydawniczą.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie centrum wieloetnicznej kultury i tradycji dawnego pogranicza, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP