Radosław Hyży ponownie wybrany na prezesa LZS Skra Paterek

Wczoraj, 29 marca 2023 roku w Wiejskim Domu Kultury w Paterku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze LZS Skra Paterek. Przybyłych członków klubu i zaproszonych gości powitał prezes Radosław Hyży. W zebraniu uczestniczyli: Tadeusz Sobol starosta nakielski, Anna Karolczak, Zdzisław Sell radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Przewodniczącym zebrania został Maciej Łuczak. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w 2022 roku, finansowego i komisji rewizyjnej udzielono jednogłośnie ustępującemu zarządowi klubu absolutorium. Podziękowano dotychczasowym członkom zarządu, którzy postanowili już nie kandydować i przeszli jak sami mówią na sportową emeryturę, Podziękowania z rąk prezesa odebrali: Janusz Dąbrowski, Kazimierz Dembiński, Mirosław Bladzich i Mieczysław Hyży. W skład zarządu wybrano: Zbigniewa Jankowskiego, Janusza Dyba, Andrzeja Świniarskiego, Tadeusza Michalika, Artura Czechowicza, Radosław Hyży, Macieja Łuczaka, Patryka Płatnikow, Piotra Białka, Pawła Jarczyńskiego. Nowy zarząd ukonstytuował się następująco: prezes Radosław Hyży, wiceprezes Maciej Łuczak, skarbnik Piotr Białka, sekretarz Janusz Dyba. Pozostali zostali członkami zarządu. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Magdalena Białka, a członkiem Bartosz Malczewski.

Głos zabrał starosta nakielski, który w imieniu własnym i radnych pogratulował wyboru. Odniósł się także do dotychczasowej działalności, która m.in. organizacją dużych imprez sportowych promuje nie tylko gminę Nakło nad Notecią ale i również powiat nakielski. Życzył realizacji planów i sukcesów sportowych.

 

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski