Ramię w ramię. Służba Więzienna i Policja na rzecz młodzieży szkolnej

Funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Potulicach oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy odwiedzili jedną z bydgoskich szkół średnich. Podczas spotkania poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zawarto elementy profilaktyki zachowań aspołecznych. Spotkanie dało także przestrzeń na przybliżenie pracy w formacji mundurowej.

Policja i Służba Więzienna

Czy młody wiek zwalnia z odpowiedzialności prawnej? Od którego roku życia za popełnione przestępstwa grozi odpowiedzialność karna, gdzie najsurowszą karą jest pozbawienie wolności? Jaka jest różnica między małoletnim, nieletnim, a młodocianym? Co bierze pod uwagę Sąd podejmując decyzje o dalszym losie nieletniego? Czy pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczy lub zakładzie karnym ma wspólne mianowniki? Jaka jest różnica w stopniu izolacji i nadzoru? Jak wygląda życie za więziennym murem, za który można trafić nawet w młodym wieku? Czy dokonanie przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków znosi naszą odpowiedzialność? Czy hejt jest przestępstwem? Jakie są jego granice i do czego może finalnie doprowadzić? To główne wątki poruszane na spotkaniu z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Bydgoszczy. Prezentowanie powyższych treści ma na celu pogłębianie świadomości uczniów, a tym samym wyposażanie ich w wiedzę, zachęcanie do myślenia przyczynowo-skutkowego z uwzględnieniem swoich potrzeb przy poszanowaniu praw innych osób i dbaniem o dobro wspólne.

Wspólne działania

Funkcjonariusze Służby Więziennej i Policji podejmują szereg działań na rzecz społeczeństwa, istotnym elementem podejmowanych działań jest szeroko rozumiana profilaktyka skierowana do osób młodych. Młodość rządzi się swoimi prawami, sprzyja eksperymentowaniu, to czas budowania swojej tożsamości, testowania otaczającej rzeczywistości, budowania relacji. Nie trudno wtedy o przekroczenie granic, podjęcie decyzji która zaważy na całym życiu. Podczas spotkania funkcjonariusze Policji podzielili się historiami z udziałem osób nieletnich, wskazując na negatywne skutki, zarówno te krótkotrwałe, jak i te dalekosiężne. Omówili aspekty prawne i zachęcali do „włączenia myślenia” w podjemowanych działaniach. Natomiast funkcjonariuszki potulickiej jednostki penitencjarnej przedstawiły psychologiczne aspekty funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zasady budowania dobrych i bezpiecznych relacji z innymi oraz wskazywały na niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą hejtowanie i działania niepożądane w „anonimowym” internecie. Podczas zajęć pojawiły się także  przykłady więźniów młodocianych z uwzględnieniem psychologicznych aspektów odbywania kary pozbawienia wolności i warunków odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego. Prezentowanie tego typu przykładów ma na celu zachęcenie młodzieży do głębszych rozważań nad przyjmowaniem odpowiedzialnej postawy za podejmowane decyzje i dokonywanie świadomych wyborów przy jednoczesnym korzystaniu z uroków młodości.

Mundur

Spotkania z młodzieżą mają także aspekt poznawczy – pokazujemy, edukujemy i prezentujemy zarys podejmowanych działań podczas pełnienia na co dzień służby i burzymy sterotypy jakie funkcjonują w społeczeństwie. Celem było także wzbudzenie zainteresowania wyborem tej ścieżki zawodowej w przyszłości i rozważenie skierowania swoich dalszych życiowych wyborów w tym kierunku. Noszenie munduru nie oznacza jednokierunkowego rozwoju, gdyż pełnienie służby w poszczególnych działach wymaga różnych kwalifikacji i kompetencji.

Młodzieży dziękujemy za miłą atmosferę podczas zajęć i życzymy UDANYCH WYBORÓW ŻYCIOWYCH!

 

Tekst/grafika: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber