Razem dbamy o Potulice. Razem na rzecz społeczności lokalnej

W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy SW rozpoczęli realizację cyklicznych akcji sprzątania terenu Potulic ze śmieci.

Teren Potulic

Potulice to nie tylko Zakład Karny. To również zespół pałacowo- parkowy oraz dużo terenów zielonych, o które należy zadbać. Na terenie wsi znajdziemy stare kasztanowce, lipy, dęby i graby. Jeżeli mowa już o przyrodzie, to nie można zapomnieć o potulickim Dębie im. Władysława Szafera, który w 1954 roku został pomnikiem przyrody.

Doceniamy i dbamy

Funkcjonariusz działu ochrony st. sierż. Filip Złociński i st. kpr. Tomasz Dorsz wraz z naszymi „czworonożnymi funkcjonariuszami” psami Car i Nargo nadzorowali akcje sprzatania Potulic ze śmieci przez osadzonych. Grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach porządkowała teren Kanału Bydgoskiego za jednostką. To dopiero początek całej akcji. Finalnie osadzeni zajmną się całym terenem Potulic i oczyszczą go z zalegających śmieci.

Wspólne korzyści

Obcowanie z przyrodą to najlepsza forma edukacji ekologicznej, która pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw i świadomości osadzonych.Tego typu przedsięwzięcia wpisują się w jedno z zadań Służby Więziennej, tj. resocjalizację skazanych poprzez pracę, a jej efekty przynoszą wymierne korzyści również dla społeczności lokalnej. Aktywny udział skazanych w takich wydarzeniach uczy zachowań proekologicznych oraz roli człowieka w ochronie środowiska.

 

tekst: por. Agnieszka Chojnacka

zdjęcia: st. sierż. Filip Złociński