Rekonstrukcja zdobycie Szubina w czasie Powstania Wielkopolskiego w Tychowie z udziałem członków Towarzystwa Historycznego w Kcyni

W dniu 10 listopada 2019 roku w Tychowie odbyło się widowisko historyczne „Zdobycie Szubina w czasie Powstania Wielkopolskiego”, którego współorganizatorem było Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. W widowisku wzięli udział również rekonstruktorzy z innych grup i stowarzyszeń, min. z: SHE „Odkrywcy” z Koszalina, Towarzystwo Historyczne z Kcyni, SAGO Koszalin, Grupa Szturmowa z Bydgoszczy. Komentarzem historycznym widowisko opatrzył dr Wojciech Grobelski, kierownik Muzeum Obrony Przeciwlotniczej z Koszalina.

Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”