Remont ul. Strzeleckiej w Więcborku zakończony!!!

Zakończył się ostatni etap przebudowy ul. Strzeleckiej w Więcborku. W 2017 r. podjęto decyzję o konieczności remontu ww. ulicy. Przez trzy lata w budżecie Gminy Więcbork zabezpieczano środki finansowe na wykonanie tego zadania. Droga ta jest bardzo istotnym traktem komunikacyjnym, który nie tylko zabezpiecza dojazd do remizy OSP ale również stanowi jedyną drogę do ośrodków wczasowych oraz infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Więcbork.

W ramach tegorocznej przebudowy wykonano najtrudniejszy ze względów technicznych 258 m odcinek tej ulicy, obejmujący:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy: szer. pasa jezdnego 4,70m –  5,00m, wylewka wykonana z betonu asfaltowego o łącznej gr. 6cm na częściowo istniejącej masie mineralno – bitumicznej i częściowo na podbudowie  z  kruszyw stabilizowanych mechanicznie w obramowaniu z krawężnika betonowego drogowego;
  • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów: szer. zmienna dostosowana do bram wjazdowych, zjazdy wykonane z betonowej kostki gr. 8cm szarej na podsypce cem. – piask. gr. 4cm i podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;
  • wymianę częściowa przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych: ilość 10 szt.;
  • zagospodarowanie pobocza – teren zielony (częściowe humusowanie i obsianie trawą).

Całkowity  koszt zadania to około 260.000,00 zł

Wykonawcą tych prac była Firma „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski Charzykowy.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork