Renta rodzinna dla studenta – co musisz wiedzieć

Jesteś studentem i pobierasz rentę rodzinną z ZUS? Pamiętaj, aby do końca października dostarczyć do ZUS wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczysz. Nie musisz tego robić, jeśli twoje zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom ze względu na śmierć jednego lub obojga rodziców ubezpieczonych w ZUS. Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez nie 16 roku życia.
Jeśli nadal kontynuują edukację, dostaną rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do zakończenia tego roku studiów – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni, które zwykle wydawane jest na rok albo na programowy okres trwania nauki.  Osoby, które w październiku rozpoczęły studia powinny do końca października dostarczyć do ZUS wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem z uczelni
o podjęciu nauki.  Zaświadczenie wraz wnioskiem o wypłatę renty powinni również złożyć w ZUS-ie studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli student spóźni się z wnioskiem i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci.

Ważne

Student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

Więcej o rencie rodzinnej: www.zus.pl

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego