Rodzynki trzeciego sektora. Wyłoniono laureatów

309

Wyłoniliśmy laureatów trzynastej edycji konkursu o nagrodę marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”. Nagrodziliśmy 12 najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych w ubiegłym roku przez organizacje pozarządowe. Ze względu na epidemię Covid-19 uroczysta gala wręczenia nagród nie odbędzie się.

Spośród 26 inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, kapituła konkursowa jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody zarządowi województwa 12 przedsięwzięć. Ich realizatorom przyznano równorzędne nagrody finansowe  po 2,5 tysiąca złotych każda, wraz z tytułami „Rodzynki z pozarządówki”. Wśród laureatów są m.in. bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, grudziądzka Fundacja „Pomimo Wszystko”, inowrocławskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” z powiatu nakielskiego.

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne.  Z satysfakcją wyróżniamy i wspieramy mniejsze organizacje pozarządowe, te opierające się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być inspiracją dla innych ngo-sów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W trakcie dwunastu poprzednich edycji konkursu nagrodziliśmy 131 organizacji pozarządowych. Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazły się między innymi: Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi, Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga,  Stowarzyszenie Zielona Lipa w powiecie lipnowskim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w powiecie inowrocławskim, Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy w powiecie mogileńskim.

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Na zdjęciu ubiegłoroczna uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP