Rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów ojcowskich

Z roku na rok rośnie liczba ojców, którzy decydują się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku na urlop ojcowski zdecydowało się ponad 10,1 tys. ojców, w całym kraju 196 tys. Ojcowie coraz częściej angażują się w opiekę nad dzieckiem. Jeśli tata dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to:  urlop ojcowski, macierzyński i rodzicielski. Najczęściej panowie decydują się na urlop ojcowski, później na macierzyński, rzadziej na rodzicielski.

Ojcowski

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego ojcu dziecka przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu pracy. Może on być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2 roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim. – Niewątpliwie z roku na rok rośnie liczba ojców, którzy decydują się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. W całym kraju w 2016 r. liczba panów pobierających zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego wyniosła 146,4 tys., rok później 174,2 tys., a  w 2018 r. z tego urlopu skorzystało 196 tys. ojców. Rosnącą liczbę mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego widać również w naszym regionie. W 2018 r. w naszym województwie placówki ZUS wypłaciły ponad 10,1 tys. zasiłków za czas urlopu ojcowskiego, rok wcześniej 8,8 tys., a w 2016 r. 7,3tys. – podaje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Urlop macierzyński także dla taty

Przez pierwsze 20 tygodni to mama dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego – 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne – po narodzinach dziecka. Po spędzaniu 14 tygodni w domu może mama wrócić do pracy i pozostałe 6 tygodni urlopu przekazać ojcu dziecka. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie.

Jak wynika ze statystyk ZUS to jednak matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego.  W ubiegłym roku w naszym województwie 766 mężczyzn zdecydowało się na urlop macierzyński. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie skorzystało z niego ponad  18,3 tys. kobiet. Popularność tego świadczenia wśród pań wynika poniekąd z tego, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem.

Urlop rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim zarówno mama jak i ojciec dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie, gdy urodzi się jedno dziecko. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Rodzice mogą korzystać z tego urlopu jednocześnie – wtedy oboje są z dzieckiem przez 16 tygodni. Mogą również podzielić urlop między siebie. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać jednorazowo lub w nie więcej niż czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wykorzystywany jest przez mężczyzn dość rzadko. W 2018 r. z urlopu rodzicielskiego w województwie kujawsko-pomorskim skorzystało ponad 20,1 tys. rodziców, z czego tylko 215 mężczyzn – informuje Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego