„Rozczarowani? O pokoleniu ’89”

W najbliższą środę, 11 maja, odbędzie się kolejne spotkanie otwarte w ramach programu Joseph Conrad Fellowship. W ramach programu stypendialnego Instytutu De Republica eksperci i stypendyści rozmawiają o różnych formach zderzenia Polski z nowoczesnością: kwestii polskiej historii w perspektywie postkolonialnej, doświadczeniach neoliberalnej nowoczesności z perspektywy codzienności lat 90. czy potrzebie ponownego przemyślenia kapitalizmu. Tym razem skupią się na doświadczeniu transformacji z perspektywy pokolenia ’89.

W 1989 roku stało się coś wspaniałego. Polska odzyskała niepodległość, a Polacy znowu mogli urządzić się we własnym domu, według własnych zasad. Minione 30 lat to wyjątkowy okres w polskiej historii, gdyż na przestrzeni ostatnich 250 lat Polska nie miała okazji cieszyć się wolnością tak długo. Jarosław Kuisz zauważył, że to pierwszy taki okres od czasów zaborów, w którym w suwerennej Polsce wychowało się i wykształciło całe pokolenie. A jednak coś tu nie gra. Bo pokolenie historycznych szczęściarzy dalekie jest od szczęścia i satysfakcji. Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Czy III RP rozczarowała swoje dzieci? Czemu je zawiodła? Dlaczego transformacja nie budzi już takiego entuzjazmu jak na samym początku? A może te pytania są całkowicie chybione.

O nadzieje i rozczarowania pokolenia ’89 zapytamy naszych gości:

 • Jarosława Kuisza – eseistę, analityka polityki oraz historyka państwa i prawa. Twórcę i redaktora naczelnego „Kultury Liberalnej” oraz autora książki „Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa”.
 • Jana Śpiewaka – socjologa, publicystę, działacza społecznego i samorządowego. Współtwórcę stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
 • Piotra Trudnowskiego – prezesa Klubu Jagiellońskiego i eksperta ds. polityki obywatelskiej.

Kiedy: 11 maja 2022 roku, godz. 18:00.

Gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Bracka 25 w Warszawie (III piętro).

Wydarzenie przyjmie formę hybrydową. Spotkamy się stacjonarnie i w internecie. Transmisja będzie udostępniona na naszym Facebooku i Youtubie.

Patroni medialni: Kwartalnik Literacki „Wyspa” i Instytut Literatury.

***

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Składa się z kilku elementów:

 • realizacji przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
 • comiesięcznego wsparcia finansowego uczestników;
 • cyklu wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
 • szkoły letniej, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami
  w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
 • recenzowanej publikacji tekstów przygotowanych w czasie trwania Programu
  w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Stawiamy sobie za cel eksplorację języków późnej nowoczesności. Chcemy poznawać idee kształtujące współczesny świat, sprawdzać je i poddawać krytyce, aby móc lepiej odnaleźć się w epoce dynamicznych przemian kulturowych, gospodarczych i społecznych. Pragniemy tworzyć przestrzeń debaty na temat najbardziej palących problemów współczesności
i wyzwań, przed którymi stoi obecnie humanistyka. Głównym zadaniem JCF jest zapewnienie warunków do wymiany myśli i rozwoju dla studentów, młodych naukowców i twórców.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Alina Piekarz – Instytut De Republica