Rozmawiamy o projekcie obwodnicy Więcborka

W  przyszłą środę (12 lutego 2020 roku) mieszkańcy Więcborka i okolicznych miejscowości będą mieli okazję, by zapoznać się z planami budowy obwodnicy miasta i zgłosić swoje uwagi. Podczas konsultacji społecznych projektanci przedstawią trzy warianty trasy. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

–  Wspólnie za samorządami lokalnymi zbudowaliśmy już 8 takich tras. Zależy nam, by obwodnica Więcborka była kolejną, która powstanie w regionie. Korzyści z realizacji inwestycji odczuwają zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy miasta. Budowę obwodnic ujęliśmy w naszym Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Kolejowej i Drogowej. Chcemy na ten cel wykorzystywać fundusze unijne – przypomina marszałek województwa Piotr Całbecki.

Umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego podpisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wykonawca zaproponował trzy warianty budowy obwodnicy, która ominie Więcbork od strony zachodniej. Analizowany jest plan obejścia samego Więcborka, jak i ominięcia miasta wraz z miejscowością Witunia.  Projektant zakłada, że trasa przebiegać będzie od nowego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 241 kierunek Nakło nad Notecią) oraz 242 (kierunek Wyrzysk), które wybudowano w ubiegłym roku i łączyć się będzie z drogą wojewódzką nr 189 (kierunek Złotów), z drogą powiatową prowadzącą do Nowego Dworu i  drogą wojewódzką nr 241 od strony północnej (kierunek Sępólno Krajeńskie). Powstanie trasa jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, która będzie dostosowana dla pojazdów o nośności do 11,5 tony na oś.

Wykonawcy czynią starania, by nowa trasa nie kolidowała z planami rozwoju miasta i gmin. Pierwsze spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego odbyło się w styczniu, kluczowe dla kształtu obwodnicy będą jednak konsultacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2020 roku (godzina 18:00) w Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Mickiewicza 22B w Więcborku. Uczestnicy poznają wstępne warianty trasy. To najlepszy moment na zapoznanie się z przebiegiem obwodnicy i zgłaszanie uwag.

Wytyczając plan budowy obwodnicy wykonawca zwraca uwagę m.in. na istniejący podział działek, odległości od zabudowań, zapewnienie dojazdu do posesji. Chce też uniknąć wyburzeń i ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne.

Projekt koncepcyjny wskaże warianty budowy obwodnicy uwzględniające istniejący i planowany sposób zagospodarowania terenu. Będzie podstawą dla prac projektowych oraz starań o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca inwestycji przygotuje również koncepcję organizacji ruchu.

Koszt opracowania projektu wynosi 171,5 tysiąca złotych. Jego przygotowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej zajmie około dwóch lat.

Planowana budowa obwodnicy Więcborka i wybudowanie nowego ronda to nie jedyne inwestycje drogowe, które realizowane są w Więcborku. W poprzednich latach wyremontowano nawierzchnię ulicy Mickiewicza i zmodernizowano most na rzece Orlej. Pod wiaduktem na ulicy Złotowskiej pojawiła się sygnalizacja świetlna, która zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo pieszych.

Urząd Marszałkowski w ostatnich latach zapewnił środki niezbędne do budowy 8 obwodnic. Inwestycje zostały zrealizowane w:

 • Brodnicy (długość – 2,5 km, koszt -50 mln zł),
 • Chełmnie (3,7 km, 14 mln zł),
 • Janikowie (2,6 km, 21 mln zł),
 • Mroczy (4,2km, 19 mln zł),
 • Nakle nad Notecią (2,3 km, 64 mln),
 • Mogilnie (5,0km, 31 mln zł),
 • Pakości (1,9 km, 7 mln zł),
 • Płazowie (1,7km, 7 mln zł).

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 200 milionów złotych. Zadania były współfinansowane przez samorządy lokalne.

Ważne liczby

 • 6 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdża średnio przez Więcbork,
 • 3 warianty przebiegu obwodnicy przygotują projektanci,
 • Od 4,2 do 5,7 kilometrów długości liczyć może nowa trasa.

Co, gdzie, kiedy?

 • konsultacje społeczne nad koncepcją budowy obwodnicy Więcborka,
 • Centrum Aktywności Seniora, ul. Mickiewicza 22B w Więcborku,
 • Środa (12 lutego) godzina 18.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Na zdjęciu rondo w Więcborku przy wjeździe z kierunku Mroczy, fot. Filip Kowalkowski