Rozmawiano o nakielskich inwestycjach

W dniu 28 lutego 2020 roku w Nakle nad Notecią gościł minister Łukasz Schreiber. Spotkał się z burmistrzem Sławomirem Napierałą oraz klubem radnych PiS.

Przedmiotem spotkania była sprawa inwestycji realizowanych przez nakielski samorząd, które mogą pretendować do wsparcia środkami rządowymi. Uczestnicy zwrócili uwagę, że zakres potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest spory, jednak w obecnej sytuacji priorytet mają te inwestycje, na które można pozyskać środki zewnętrzne. Wymieniono najbardziej istotne zadania, które wymagają realizacji: zagospodarowanie zielenią miasta, zwłaszcza rewitalizacja zniszczonych przez nawałnicę parków, przebudowa stadionu miejskiego tak, by spełniał wymogi Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) i stałby się zapleczem dla organizowanych w Bydgoszczy wydarzeń sportowych rangi międzynarodowej, wybudowanie nowego amfiteatru. W tym ostatnim przypadku uznano za konieczne starania o wpisanie zadania do strategii województwa kujawsko-pomorskiego.

foto2foto3foto4Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią