Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach

2 września br. także w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach zadźwięczał pierwszy po wakacjach dzwonek. Kolejni słuchacze podejmują trud zdobycia nowych umiejętności, poszerzania wiedzy i efektywnego wykorzystania czasu, który przyszło im spędzić za murami więzienia. Nowych słuchaczy potulickiej szkoły uroczyście powitali: płk Jarosław Nurkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz mgr Bartłomiej Chwiłka – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Oferta edukacyjna

W tym roku szkolnym uczniowie rozpoczną  naukę  na interdyscyplinarnym kursie zawodowym kształcącym w zawodzie  kucharza  i cukiernika. Będą także mieli możliwość kontynuowania nauki na wyższych semestrach kursów w kierunku piekarza i cukiernika.

Nauką w bieżącym semestrze zostanie objętych 62 osadzonych.

Cel nauczania

W warunkach zakladu karnego nauka stanowi jeden z podstawowych celów resocjalizacji. Znaczenie ogólnego i zawodowego nauczania w aspekcie poprawczym polega na wykorzystaniu okresu pozbawienia wolności do uzupełnienia braków w wykształceniu i tym samym stanowi ważny warunek prawidłowej adaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego.

tekst: mjr Anna Łabędziewska

zdjęcie: plut. Artur Cielasiński