Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w gminie Mrocza

Drugi września był „wyczekiwany” przez wszystkich uczniów, ponieważ to tego dnia w szkołach miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Jako pierwsze rozpoczęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie. Uczniowie już o 8.00 rano stawili się na uroczystym apelu. Zjawili się także Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii w Mroczy – ks. Wojciech Cierniak oraz reprezentująca Radę Miejską w Moczy – Radna Natalia Szpechcińska. Razem z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „KMK KOS” – Mateuszem Rymaszewskim powitali oni nową Panią Dyrektor placówki – Panią Jadwigę Winiaszewską. Powitani zostali także uczniowie oraz nauczyciele, złożono im życzenia, aby nadchodzący rok szkolny był pełen sukcesów. Z okazji przypadającej dzień wcześniej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jeden z młodszych uczniów zagrał na akordeonie pieśń wojskową.

O 8.30 uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym odbyły się w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Uroczystości poprowadziła Pani Maria Jolanta Miler – Dyrektor Szkoły. Burmistrza reprezentował tam Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Sławomir Krainski, a Rade Miejską – Radny Jarosław Okonek. Uczniowie zaprezentowali również krótki program słowno muzyczny z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowany przez Janusza Paliwodę.

W Witosławiu uroczysty apel miał miejsce o godzinie 8.45 wszystkich przybyłych przywitała Pani Dyrektor Violetta Erdmann. Pojawił się również Burmistrz, a w imieniu Rady wystąpił Radny Łukasz Piotrowski. Po części oficjalnej zebrani udali się do swoich klas. Przedszkolaki udały się Wiejskiego Domu Kultury , gdzie zostały utworzone oddziały przedszkolne. Nowością jest również klasa lingwistyczna – specjalnie przygotowana do nauki języków obcych.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza