Rozpoczynamy Plebiscyt „Młody Talent Krajny i Pałuk” 2019

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” uruchamia nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Młody Talent Krajny i Pałuk” edycja 2019. Do udziału w Plebiscycie zapraszamy wszystkie młode talenty z powiatu nakielskiego !

Kandydatami mogą być osoby indywidualne lub grupy osób (zespoły sportowe, muzyczne, taneczne) pochodzące z powiatu nakielskiego, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 25. roku życia. Pretendenci do tytułu Młodego Talentu Krajny i Pałuk muszą posiadać udokumentowane szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne, zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, wolontariat itp.

Zgłoszeń dokonywać mogą mieszkańcy powiatu nakielskiego: szkoły, rodzice, trenerzy, przedstawiciele lokalnych organizacji np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP itd. w terminie do 29.10.2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą Formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia można składać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenie (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią) w godzinach pracy biura.

Wybór osoby bądź grupy zasługującej na miano „Młodego Talentu Krajny i Pałuk” dokonany zostanie w dwóch etapach:

I. Głosowanie na kandydatów Plebiscytu odbywać się będzie za pomocą bramki SMS, trwać będzie ono od dnia 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r.

II. Obrady Jury Plebiscytu, do 03.12.2019 r.

Zwycięzcą Plebiscytu zostaje osoba/grupa, która uzyskała największą liczbę punktów sumując wyniki głosowania SMS-owego oraz punktację Jury.

Uroczysta gala wręczenia nagród w Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk” odbędzie się we wtorek 03.12.2019 r. podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych.

1.Regulamin Plebiscytu

2.Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią