Rozstrzygnięcie konkursu „Zieleń blisko nas” w Gminie Mrocza

Jak co roku w Gminie Mrocza zorganizowany został konkurs na najładniejszy ogródek „Zieleń blisko nas”. Zgłoszono 11 ogrodów. Zostały one ocenione przez  komisję konkursowo w składzie:

  1.  Waldemar Chudzik – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami  i Ochrony Środowiska w UMiG w Mroczy,
  2.  Zbigniew Przybylski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska, Radny Rady Miejskiej w Mroczy,
  3. Paweł Górecki – Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej w UMiG w Mroczy,
  4.  Joanna Murawiec – Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej  i Promocji w UMiG w Mroczy.

Na Gminno-Powiatowo-Parafialnych Dożynkach, które miały miejsce 25 sierpnia br. w Mroczy oficjalnie zostały podane wyniki.
W wyniku dokonanej oceny wyłoniono laureatów konkursu:

  • I miejsce – Kamila Adamczewska – Mrocza – czek w wysokości 500 zł
  •  II miejsce – Joanna, Jarosław Pawlikowscy – Krukówko – czek w wysokości 300 zł
  •  III miejsce –  Katarzyna Belter – Mrocza – czek w wysokości 200 zł

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia za rok.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza