Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 2-6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku

Dzisiaj, 26 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 191/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku.

Poniżej wyniki konkursów (listy rankingowe – załączniki do pobrania):

konkurs nr 2/2020 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą
„Zdrowie, seniorzy i wolontariat 2020″

konkurs nr 3/2020 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i sztuka 2020″

konkurs nr 4/2020 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. Program Małych Dotacji Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego, pod nazwą „Powiatowa Odnowa Wsi 2020″

konkurs nr 5/2020 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Kultura fizyczna, sport i turystyka 2020″

konkurs nr 6/2020 – na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Ekologia w powiecie nakielskim 2020″

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią