Nakło nad Notecią: Rozwarzyn ma nową świetlicę

Sołectwo Rozwarzyn jest kolejnym, które może cieszyć się z nowej świetlicy. W dniu 14 maja dokonano odbioru robót.

Od kilku lat na wsiach gminy Nakło nad Notecią budowane są świetlice jako centra aktywności wsi. Powstały już w Małocinie, Trzeciewnicy, Chrząstowie. Trwają prace w Minikowie i Kazinie. Teraz została oddana do użytku świetlica w Rozwarzynie realizowana pn.: Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Plac budowy firmie BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki przekazano 19 września 2019 r. Zakres robót obejmował zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego na Centrum Aktywności Społecznej (świetlica wiejska). Prace budowlane obejmowały roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Oddany do użytku obiekt ma 103,45 m kw., w tym świetlica 56,93 m kw., kuchnia 12,51 m kw. W obiekcie znajdują się też: magazyn produktów żywnościowych, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe i magazyn środków czystości.

Wartość robót wyniosła 528.000,01 zł brutto. Inwestycja była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7, rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania do 85% wartości zadania netto.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią