Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m³) dla benzo(a)pirenu w pule PM10.

Przewidywany czas trwania ryzyka to 22.04.2022 r. do 31.12.2022 r., a jego przyczyną jest emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym.

Szczegóły dostępne w załączeniu.

Załączniki (1)