Sadki: Nowi nauczyciele mianowani

Dzisiaj, 24 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Sadkach odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Sadkach. Stopień nauczyciela mianowanego został nadany pani Alicji Słoma oraz pani Joannie Żurek.

Przed wręczeniem aktów mianowania  Zastępca Wójt Gminy Sadki Monika Niedbała odebrała od mianowanych nauczycieli ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”

Wręczając akty podkreśliła ich dorobek zawodowy osiągnięty podczas odbywania stażu oraz życzyła im dalszych sukcesów w pracy i kolejnych stopni awansu. W uroczystości uczestniczyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadkach pani Lidia Serwińska, a także kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach pani Joanna Nowicka.

Urząd Gminy Sadki