Samorząd to mieszkańcy. Samorządowcy z regionu dyskutowali m.in. o zmniejszaniu dochodów gmin i miast

Dziś, 28 czerwca w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym na zaproszenie prezydenta Rafała Bruskiego spotkali się samorządowcy i parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego. Dyskutowano o roli i znaczeniu samorządów.

Podczas spotkania prezydent Rafał Bruski przedstawił 21 tez samorządowych podpisanych w Gdańsku podczas Święta Wolności i Solidarności (3-4 czerwca br.) – 21 tez samorządowych, które podpisaliśmy w Gdańsku to nasza deklaracja, że „chcemy Polski samorządnej i solidarnej, w której mieszkańcy sami decydują o losach swoich lokalnych wspólnot”. To my – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast najlepiej wiemy, czego potrzebują i oczekują nasi mieszkańcy. To właśnie dla nich musimy obronić polski samorząd i jego niezależność – mówił podczas spotkania prezydent Rafał Bruski.

Jednym z głównych tematów spotkania był wpływ zapowiadanych lub już wprowadzonych zmian przez rząd na wzrost wydatków w jednostkach samorządowych i jednocześnie  – obniżenie dochodów samorządów.

To dobry moment, aby rozmawiać o samorządzie i o jego roli, bo na naszych oczach zachodzą duże zmiany związane z samorządnością w Polsce – mówił prezydent Bruski. – Zaprosiłem wszystkich samorządowców z naszego województwa i parlamentarzystów z regionu, bo chciałbym, abyśmy się skupili na temacie decentralizacji i centralizacji władzy. Wszyscy widzimy trend związany z zabieraniem samorządom pewnych zadań lub też uzależnianiem jednostek samorządowych od decyzji rządu. To często utrudnia nam podejmowanie skutecznych i efektywnych działań na rzecz miasta lub gminy. Ważną kwestią jest też kwestia finansów. Wiemy, że to właśnie finanse są tym, co pozwala nam być skutecznym. Bez środków finansowych, presja niezrealizowanych albo oczekiwanych przez mieszkańców zadań czy inwestycji będzie coraz większa. I to my, samorządowcy wskazywani jesteśmy jako winny temu, że nasze gminy i miasta nie rozwijają się tak, jak powinny.

Głos zabrał także Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich – Musimy pokazać mieszkańcom, że samorząd to oni. Musimy ich zaangażować, żeby czuli się samorządem i bronili go jako swojego – mówił podczas swojego wystąpienia.

21 tez samorządowych

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych,

2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom,

3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,

4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,

5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,

6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,

7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,

8. Decentralizacja służby zdrowia,

9. Skuteczna ochrona środowiska,

10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,

11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,

12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,

13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,

14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,

15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego,

16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,

17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,

18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,

19. Odpolitycznienie mediów publicznych,

20. Policja municypalna,

21. Przywrócenie służby cywilnej.

Urząd Miejski w Bydgoszczy