Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie – Gminny konkurs plastyczny „Dzieci zapobiegają pożarom”

Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie ogłosiło Gminny konkurs plastyczny „Dzieci zapobiegają pożarom”.

Celem konkursu było stosowanie różnorodnych technik pozwalających na ukazanie swoich emocji; poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zabaw różnymi źródłami ognia; przybliżenie zawodu strażaka.
Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. Udział w przedsięwzięciu wzięło 6 placówek gminnych – 11 uczestników.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 1 czerwca br. podczas Festynu Rodzinnego w ogrodzie przedszkolnym.
I miejsce: Zuzanna Wawrzyniak (Szkoła Podstawowa w Kowalewie),
II miejsce: Bartłomiej Filip Joachimiak (Szkoła Podstawowa w Turze),
III miejsce: Michalina Chrośniak (Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie).
Wyróżnienia:

Filip Lisewski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie),
Filip Pająk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie),
Edyta Okońska (Szkoła Podstawowa w Królikowie)
Do udziału przystąpili również:

Maciej Lindobeja ( Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie),

David Chernetsov ( Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie),

Kacper Sawiński ( Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie),

Alan Wasilewski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie),

Szymon Obremski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie).

Koordynatorami konkursu były: Sylwia Szweda, Aleksandra Janiszewska, Brygida Stypczyńska, Anna Ciążyńska

 

tekst: Anna Ciążyńska

zdjęcia: archiwum Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie