Samostrzel Brązowa Szkołą

Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł „Brązowej Szkoły”, zajmując 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 21 w  województwie kujawsko- pomorskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych  i  dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.  Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.

Warto dodać, że od  2015 nieprzerwanie Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu znajduje się w czołówce polskich szkół. W 2015  otrzymał zaszczytny tytuł „Szkoły Mistrzów”, w 2017 roku brązowy znak jakości, w 2018 złoty, w 2019 wyróżnienie, a w 2020 srebrny znak jakości. Ranking jest powodem olbrzymiej satysfakcji  i radości dla całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców, a jednocześnie dowodem nieustającej, konsekwentnej i rzetelnej pracy.

To wyróżnienie jest szczególnie cenne w czasach ograniczonej aktywności wszystkich placówek, w tym również szkół i przyszło w bardzo ważnej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu chwili, przejścia pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tekst: Małgorzata Ciechanowska