Sesja Rady Miejskiej w Szubinie odwołana

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522), wprowadzone zostały nowe ograniczenia dotyczące między innymi zakazu organizowania spotkań i zebrań.

W związku z powyższym odwołuję sesję Rady Miejskiej w Szubinie zaplanowaną na dzień 30 marca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie
/-/ Anna Kijowska