Sesja sejmiku

Stanowisko w sprawie woli przejęcia przez samorząd województwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przyjął na swoim dzisiejszym (28 września) posiedzeniu sejmik. Wśród najważniejszym tematów sesji były także stan realizacji inwestycji drogowych w naszym województwie oraz wdrażanie polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Radni wyrazili poparcie dla walczących o demokrację Białorusinów. Fronton Urzędu Marszałkowskiego zostanie po zmroku oświetlony biało-czerwono-białymi wolnościowymi barwami Białorusi.

Sejmik przyjął uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2020-2038 i zmian w tegorocznym budżecie. Konieczność korekty wiąże się ze zwiększeniem dochodów z podatku dochodowego od firm. Dzięki temu można było zwiększyć wydatki budżetowe. Środki zostały przeznaczone m.in. na budowę i modernizację dróg, podniesienie kapitału Portu Lotniczego Bydgoszcz, a także przyspieszenie spłat kredytów.

Wszystkie gminy i powiaty województwa otrzymają zakupione przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej urządzenia do oczyszczania powietrza, natryskowe urządzenia dezynfekujące i lampy biobójcze, które trafią do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie, które jest działaniem przeciwepidemicznym, ma wartość 2 mln złotych.

Przyjęte dziś stanowisko w sprawie bardzo zadłużonego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, funkcjonującego obecnie jako jednoimienny szpital zakaźny, wychodzi naprzeciw działaniom i oczekiwaniom samorządu Grudziądza, który jest organem prowadzącym placówki. Władze miasta zabiegają obecnie o środki z budżetu państwa na oddłużenie tej nowoczesnej i dobrze wyposażonej lecznicy, obsługującej 400 tysięcy mieszkańców regionu, oraz o pożyczkę w wysokości 250 mln złotych na jej restrukturyzację.  W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że stanowisko oznacza wsparcie w tych negocjacjach, o niczym jednak nie przesądza. Przed podjęciem ostatecznej decyzji niezbędne będą m.in. analizy finansowe i dotyczące majątku szpitala.

„My, radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego, (…) pragniemy wyrazić naszą solidarność z mieszkańcami Białorusi. Ten historyczny moment, w którym białoruskie społeczeństwo w zdecydowany sposób opowiedziało się  za wolnością, niezależnością i demokratycznym rozwojem swojego państwa, wymaga naszego zdecydowanego poparcia. Dążenie do osiągnięcia pełnej suwerenności jest podstawą do budowania społeczeństwa opartego na szacunku dla każdego człowieka. (…) Jesteśmy z Wami!” – czytamy w stanowisku, które jest aktem poparcia dla Białorusinów walczących o demokratyczne przemiany w swoim kraju.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Mikołaj Kuras