Ślesin: Patriotyczny rajd uczniów do Potulic

Patriotyzm nie musi być krzykliwy, szumny, głośny…może być drobny, serdeczny duchem, głęboki sercem… Dlatego też nawet taki mini rajd rowerowy może nieść wielkie pokłady patriotycznej refleksji. Uczniowie klasy 8 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie właśnie w taki sposób uczcili pamięć poległych w niemieckim obozie w Potulicach, szczególnie pamięć kilkuset dzieci…Młodzież zapaliła znicze, oddała hołd, rozmawiała o potężnym trudzie życia w tych okrutnych, wojennych czasach…Nigdy więcej wojny!

Organizatorzy i opiekunowie: J. Małysz, B. Kosińska