Służba Więzienna koloruje świat dzieciom

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Zakładu Karnego w Potulicach podjęli działania, których efektem finalnym było powstanie kilkunastu skrzyń skarbów dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Skrzynie skarbów zza krat

Kolorowe skrzynie skarbów które trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, zostały rozdysponowane na następujące oddziały specjalistyczne: neurologii, endokrynologii, kardiologii, reumatologii, pneumonologii i rehabilitacji dziennej. Mamy nadzieję, że choć odrobinę pokolorują dziecięcy świat i umilą dzieciom pobyt w szpitalu.

Stowarzyszenie Łatwo Pomagać

Nasza wizyta okraszona skrzyniami skarbów połączona była z wizytą Stowarzyszenia Łatwo Pomagać, które przybyło do najmłodszych z rękoma pełnymi zabawek, gier, książeczek… każdy pacjent na pewno mógł znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

Kwalifikacje zawodowe, a pomaganie

W Zakładzie Karnym w Potulicach realizowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014 – 2020. W ramach w/w projektu skazani w trakcie trwania kursu o profilu tapicer podjęli wyzwanie „stworzenia” kolorowych skrzyń skarbów. Skazani uczyli się tapicerowania mebli, a najlepsze prace zostały przekazane dla najmłodszych.

Wielowymiarowość resocjalizacji

Projektowanie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności ma wymiar holistyczny i wieloaspektowy. Wejście na drogę przestępstwa, kolizja z prawem, brak internalizacji norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie wynika często ze złożonych czynników zarówno osobowościowych jak i społecznych. Stąd też zachodzi konieczność prowadzenia oddziaływań o zróżnicowanym charakterze.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osadzonych, a nierzadko zdobywanie ich po raz pierwszy w życiu rozszerza luz decyzyjny i daje narzędzie pozwalające na znalezienie zatrudnienia nie tylko w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, ale także po opuszczeniu murów więziennych. Przygotowywanie do pełnowartościowego pełnienia roli pracownika przez skazanych – co stanowi jedną z podstawowych ról społecznych, funkcjonariusze Służby Więziennej połączyli z propagowaniem idei pomocy dla innych, uwrażliwiania na potrzeby otaczającego społeczeństwa jak i wzbudzania poczucia przydatności i pożyteczności w podejmowanych przez skazanych działaniach.

Dalsze działania

Zgodnie z harmonogramem szkoleń zawodowych opracowanych na bieżący rok odbędą się jeszcze dwa kursy o profilu tapicer. Pomysłodawczynie powstania kolorowych skrzyń skarbów – kpt. Katarzyna Tomaszewska oraz Monika Klimczyk już planują dalsze działania.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, bo uśmiechom dzieci nie było końca, a jak mówił Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”!!!

Podziękowania

W trakcie wizyty funkcjonariuszki odebrały podziękowania skierowane do  płk. Jarosława Nurkiewicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach od Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, która funkcjonuje na terenie szpitala za zorganizowane przedsięwzięcie i rozumienie potrzeb małych pacjentów.

tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: kpt. Katarzyna Tomaszewska, mł. chor. Justyna Sejdowska