Służba Więzienna rekrutuje. Trwa nabór do Zakładu Karnego w Potulicach

Przygoda ze Służbą Więzienną rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, test sprawności fizycznej i testy psychologiczne oraz rozmowa kwalifikacyjna, a także badania lekarskie.

Kiedy kandydat spełnia wszystkie kryteria zostaje przyjęty w szeregi formacji i składa ślubowanie. Wtedy jest gotowy, by rozpocząć szkolenie wstępne. Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej to praca dla ludzi o dobrym zdrowiu, sprawnych fizycznie i posiadających predyspozycje psychiczne. Mapa cech jakie winny charakteryzować funkcjonariusza służby więziennej: otwartość, obowiązkowość, rzetelność, umiejętności komunikacyjne. Nieoceniona jest też umiejętność interpretowania zjawisk psychospołecznych, które towarzyszą pracy pod presją, odporność na stres oraz dobra organizacja pracy. Przede wszystkim trzeba lubić pracę z drugim człowiekiem, być otwartym, ale z drugiej strony zdecydowanym i opanowanym. To wszystko pomaga rozwiązywać sytuacje trudne czy konflikty, zanim te zdążą eskalować. To jest przede wszystkim służba na rzecz ochrony społeczeństwa i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Praca stanowi ciekawe wyzwanie i niewątpliwie daje stabilność zatrudnienia.

Kogo szukamy?

FUNKCJONARIUSZ DZIAŁU OCHRONY – 3 etaty

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO – 1 etat

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO – 1 etat

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RATOWNIK MEDYCZNY – 1 etat

MŁODSZY AYSTENT (farmaceuta) SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH- 1 etat

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO (konserwator) – 1 etat

Masz pytania? Prosimy o kontakt z działem kadr pod numerem telefonu (52) 587-44-33.

Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Szczegóły związane z rekrutacją znajdziesz poniżej

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/FUNKCJONARIUSZ

DOKUMENTY można składać do 7 lutego 2023r.

 

ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber Starszy Psycholog Działu Penitencjarnego Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach