„Smart village – Inteligentna wieś”-spotkanie regionalne zmienione na formułę ONLINE

114

Szanowni Państwo

W związku z zaostrzoną sytuacją epidemiczną spotkanie regionalne „Smart village – Inteligentna wieś”zostaje przeniesione do Internetu.

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków FAOW jak również inne wiejskie organizacje pozarządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia rozwoju wsi.

Termin:

Termin: 22.10.2020 (czwartek), początek godz. 10.00

Ramowy program spotkania:

  1. Przywitanie uczestników – 10 min.
  2. Prezentacja „FAOW – kim jesteśmy?” – 20 min.
  3. Wykład „Smart village – Inteligenta wieś” – 120 min.

Inteligentne wioski to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im wsparcia będzie istotne w następnym okresie programowania.

Prowadzący:

Łukasz Komorowski (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekonomii Wsi) oraz Dorota Stanek (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”)

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr 607 822 019 lub wysyłając e-mail na adres:partnerstwo.naklo@wp.pl do 20.10.2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać adres e-mail uczestnika, na który w dniu wydarzenia przesłany zostanie stosowny link aktywacyjny zapraszający do udziału w spotkaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich z s. w Warszawie

zdjęcie ilustracyjne